• طرح ایمنسازی تکمیلی فلج اطفال
    اجرای مرحله اول طرح ایمنسازی تکمیلی فلج اطفال در شهرستان رودان

  • کارگاه آموزشی مداخلات تغذیه ای
    کارگاه آموزشی در خصوص مداخلات تغذیه ای در تحول نظام سلامت توسط کارشناس تغذیه شبکه بهداشت رودان برگزار گردید

  • مسابقه نقاشی غذای سالم
    مسابقه نقاشی غذای سالم با تاکید برکاهش مصرف قند،نمک،چربی

  • مسابقه نقاشی بسیج ملی تغذیه
    بزرگداشت بسیج ملی تغذیه (95/9/29 لغایت 95/10/15)

  • بزرگداشت بسیج ملی تغذیه
    مسابقه نقاشی به مناسبت بزرگداشت بسیج ملی تغذیه

  • کمیته بسیج تغذیه
    تشکیل کمیته بسیج تغذیه در دفتر مدیریت شبکه

  • چهارمین مرحله سبدغذایی
    توزیع چهارمین مرحله سبد غذایی بنیاد علوی

  • کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر
    برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان ترویج تغذیه با شیر مادربه مربیان داوطلبین سلامت

  • بازدید ضربتی کارشناسان تغذیه، سلامت محیط وکارشناس امورکودکان
    بازدید ضربتی کارشناس تغذیه ، کارشناسان سلامت محیط و کار و کارشناس امور کودکان اداره بهزیستی از کلیه روستا مهدهای شهرستان رودان وآموزش مربیان روستا مهد ها .

  • برگزاری کلاس های آموزشی مبارزه با بیماری ایدز و هپاتیت
    برگزاری کلاس های آموزشی مبارزه با بیماری ایدز و هپاتیت برای چهار گروه جمعیتی پرسنل اداری، رابطین ادارات و مربیان بهداشت مدارس و دانش آموزان

سامانه ها
لینک های مفید
خدمات الکترونیک

 

آدرس پستی: رودان میدان جمهوری اسلامی بطرف جمال آباد شبکه بهداشت و درمان. کد پستی 7991633159
تلفن 07642887179 و 07642883116 - فاکس 07642883982 تلفن های داخلی...

پست الکترونیکی behdashtroudan@gmail.com