• طرح ایمنسازی تکمیلی فلج اطفال
  اجرای مرحله اول طرح ایمنسازی تکمیلی فلج اطفال در شهرستان رودان

 • کارگاه آموزشی مداخلات تغذیه ای
  کارگاه آموزشی در خصوص مداخلات تغذیه ای در تحول نظام سلامت توسط کارشناس تغذیه شبکه بهداشت رودان برگزار گردید

 • مسابقه نقاشی غذای سالم
  مسابقه نقاشی غذای سالم با تاکید برکاهش مصرف قند،نمک،چربی

 • مسابقه نقاشی بسیج ملی تغذیه
  بزرگداشت بسیج ملی تغذیه (95/9/29 لغایت 95/10/15)

 • بزرگداشت بسیج ملی تغذیه
  مسابقه نقاشی به مناسبت بزرگداشت بسیج ملی تغذیه

 • کمیته بسیج تغذیه
  تشکیل کمیته بسیج تغذیه در دفتر مدیریت شبکه

 • چهارمین مرحله سبدغذایی
  توزیع چهارمین مرحله سبد غذایی بنیاد علوی

 • کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر
  برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان ترویج تغذیه با شیر مادربه مربیان داوطلبین سلامت

 • بازدید ضربتی کارشناسان تغذیه، سلامت محیط وکارشناس امورکودکان
  بازدید ضربتی کارشناس تغذیه ، کارشناسان سلامت محیط و کار و کارشناس امور کودکان اداره بهزیستی از کلیه روستا مهدهای شهرستان رودان وآموزش مربیان روستا مهد ها .

 • برگزاری کلاس های آموزشی مبارزه با بیماری ایدز و هپاتیت
  برگزاری کلاس های آموزشی مبارزه با بیماری ایدز و هپاتیت برای چهار گروه جمعیتی پرسنل اداری، رابطین ادارات و مربیان بهداشت مدارس و دانش آموزان

سامانه ها
لینک های مفید
خدمات الکترونیک

 

آدرس پستی: رودان میدان جمهوری اسلامی بطرف جمال آباد شبکه بهداشت و درمان. کد پستی 7991633159
تلفن 07642887179 و 07642883116 - فاکس 07642883982 تلفن های داخلی...

پست الکترونیکی behdashtroudan@gmail.com