صفحه اصلی > حوزه ریاست > معاون اجرایی 
مدرک تحصیلی سمت نام و نام خانوادگی

کارشناس حسابداری ازدانشگاه کهنوج

کارشناس ارشد مدیریت از دانشگاه سیرجان

معاون اجرایی شبکه بهداشت ودرمان رودان غلامرضا جوانمرد

سوابق اجرایی

مسئول واحد درآمد شبکه بهداشت رودان
  • 1
مسئول واحد رسیدگی شبکه بهداشت رودان
  • 2
مسئول واحد رسیدگی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)رودان
  • 3
مسئول واحد امورمالی شبکه بهداشت رودان
  • 4

 

سوابق پژوهشی

بررسی رابطه تیپ شخصیتی با سبک رهبری در بیمارستانهای آموزشی بندرعباس
  • 1
   

راه های ارتباطی با معاون اجرایی

076-42887179 تلفن
Gavanreaza@yahoo.com ایمیل
076-42883982 فاکس
صندوق الکترونیکی پیشنهادات شبکه بهداشت رودان پیشنهادات
صندوق الکترونیکی شکایات مردمی شبکه بهداشت رودان شکایات

 

بازدیده شده :

امتیازدهی