صفحه اصلی > واحدها > سلامت خانواده و مدارس 
 

بهداشت خانواده ضامن سلامتی همه گروه های سنی اعضای خانواده است .بهداشت خانواده شامل مراقبت از کوچکترین اعضای خانواده یعنی نوزادان تا پیرترین فرد خانواده یعنی سالمندان می باشد.

 

  اهداف فعاليتهاي سلامت خانواده برنامه هاي واحد سلامت خانواده
 

همكاران گروه سلامت خانواده

شرح وظایف پرسنل گروه سلامت خانواده
     
  تماس با ما آموزش ها

اهداف فعاليتهاي سلامت خانواده

برنامه هاي واحد سلامت خانواده

کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان سلامت کودكان
ارتقاء سطح سلامت نوزادان ، کودکان ،نوجوانان و جوانان سلامت باروری
ارتقاء کیفیت زندگی میانسالان و سالمندان سلامت مادران
کاهش بارداریهای پر خطر و ناخواسته بهبود تغذیه
افزایش تغذیه با شیر مادر سلامت سالمندان 
ارتقاء آگاهی جامعه در زمینه تغذیه سالم سلامت میانسالان
  سلامت نوجوانان،جوانان ومدارس

 

 

 

شرح وظایف پرسنل گروه سلامت خانواده

- 1    همکاری در اجرای طرحها و برنامه های مورد نیاز
2-      نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات و برنامه ها و مقایسه آن با ضوابط و معیارهای تعیین شده
3-      تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد برنامه هاهای واحد سلامت خانواده
4-      تهیه و تنظیم برنامه ها و مطالب آموزشی برای سطوح مختلف و نظارت بر اجرای برنامه ها
5- شرکت در جلسات ، کمیسیونها ، کمیته های فنی و تخصصی بهداشت خانواده  
6-  نظارت بر کیفیت و کمیت خدمات مامایی ، سلامت باروری، کودکان ،نوجوانان ،جوانان ،میانسالان وسالمندان در واحدهای بهداشتی
7-     كاهش مرگ و مير كودكان زير 5 سال  
8-     كاهش مرگ مادران به دلیل عوارض ناشي از بارداري ، زايمان وپس اززایمان
9-  ترويج تغذيه انحصاري كودكان با شير مادر در 6 ماه اول زندگي و تداوم شير مادر تا پايان 2 سالگي
10-تشکیل کمیته سلامت و کمیته شیر مادر
11– نظارت برعملکرد مرکزمشاوره ترویج تغذیه باشیرمادر
12- ارزیابی بیمارستان دوستدار کودک علی ابن ابیطالب (ع )
13-     بررسی وشناسایی مادران بارداردچارسوء تغذیه ومعرفی آنها جهت دریافت سبد غذایی
14-      بررسی اختلال رشد کودکان زیر 6 سال جهت دریافت سبد غذایی
15-      نظارت بر برنامه تامین غذای گرم در روستا مهدها و تن سنجی کودکان 6-3 سال
16-     تامین و توزیع اقلام پیشگیری از بارداری ، مکملهای غذایی و شیر مصنوعی
17- بررسی کمبود نیروی انسانی و تجهیزاتی واحدهای بهداشتی و نیز پیگیری تامین آن
18-تهیه برنامه عملیاتی یکساله
19-نظارت مدارس تحت پوشش
20-  اجرای برنامه های سلامت دانش آموزان درمدارس : طرح آهن یاری ،مدارس مروج سلامت ، واکسیناسیون ،پیشگیری ازبیماریهای واگیروغیرواگیر ،مراقبت وارزیابی مقدماتی وپزشکی وسنجش ید ادواری در دانش آموزان مقطع ابتداییو.........
21-نظارت برعملکرد مرکزمشاوره قبل ازازدواج

همكاران گروه سلامت خانواده

حکیمه اقبالی

کارشناس مسئول واحدسلامت خانواده ومدارس

شیرین هادیفرد

کارشناس مسئول برنامه مادران

فاطمه زارعی

کارشناس مسئول برنامه سلامت نوجوانان ،جوانان ومدارس

مریم رستمی نیا

کارشناس سلامت نوجوانان ،جوانان ومدارس

نرگس فرقانی

کارشناس مسئول برنامه کودکان

حکیمه غفوری

کارشناس مسئول برنامه میانسالان وبرنامه سالمندان

صدیقه رنجبری
کارشناس مسئول برنامه بهبود تغذیه وبرنامه سلامت باروری

تماس با ما

سلامت خانواده

07642883113

تلفن اضطراری مادران باردار

09174574348

مركز تلفن شبکه بهداشت

07642883982

شماره فاکس شبکه بهداشت

07642883982

پست الکترونيک ( E-mail )
واحد سلامت خانواده

Salamatkh.rudan

آدرس شبکه بهداشت و درمان

رودان – بلوار جمهوری اسلامی – جنب پارک جمال آباد – صندوق پستی
7991633159

آموزش ها

کلاس بازآموزی بهورزی وفوریتهای مامایی ویژه بهورز ریز مغذیها کارگاه تغذیه در بارداری و شیر دهی
     
     

بازدیده شده : 2160