گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

pic
نام و نام خانوادگی : دکتر بیتا صدیق
تحصیلات : دکترا
شماره تماس : 33551136-076

کارشناسان گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

pic
نام و نام خانوادگی : فاطمه پیراسته
سمت: کارشناس سلامت روان
برنامه: پیشگیری از همسر آزاری - پیشگیری از بدرفتاری با کودک - کاهش آسیب مصرف مواد- برنامه آموزش مهارت های فرزندپروری (نوجوان سالم من)
شماره تماس : 33551136-076


pic
نام و نام خانوادگی : شعله اسفندیار پور
سمت: کارشناس سلامت روان
برنامه: آموزش مهارت های زندگی و مهار ت های فرزند پروری - پیشگیری از خودکشی- برنامه خودمراقبتی در سلامت روان- برنامه حمایت های روانی اجتماعی در حوادث غیر مترقبه و بلایا
شماره تماس : 33551136-076