رسالت و اهداف

تاریخچه :

بهداشت روان به معنا و مفهوم تأمین ، حفظ و ارتقاء سلامت روان فردی و اجتماعی ، پیشگیری از ابتلا به بیماریهای اعصاب و روان ، درمان مناسب بیماریهای اعصاب وروان و توانبخشی بیماران روانی بیش از۲۵سالی است که در هرمزگان سابقه دارد . هدف از برنامه کشوری سلامت روان رسیدن به حداقل خدمات روانی برای مردم به ویژه با تأکید بر گروههای آسیب پذیر و مردم محروم می باشد این برنامه در نظر دارد آگاهی مردم و مهارت تیم سلامت را در ارائه خدمات بهداشت روان افزایش دهد و مشارکت جامعه را در بهره مندی از خدمات بهداشت روان جلب نماید .در اين راستا در استان هرمزگان برنامه کشوري بهداشت روان از سال ۱۳۷۰به اجرا در آمده است و در حال حاضر فعاليت هاي سلامت روان شامل (( غربالگري و ارزيابي و خدمات اختلالات روانپزشکي ؛آموزش مهارت هاي زندگي ,آموزش مهارت فرزند پروري , پيشگيري از خودکشي ؛حمايتهاي رواني اجتماعي در بلايا ؛پيشگيري ازبدرفتاری با کودک و پيشگيري از همسر آزاري ؛کاهش آسيب ناشي از اعتياد ,ارزيابي و خدمات اعتياد ,آموزش مهارت فرزند پروري نوجوان سالم )) درگروه سلامت رواني اجتماعي واعتياد با شروع طرح تحول سلامت و حضور کارشناسان سلامت روان در مراکز خدمات جامع سلامت به صورت اکتيو در حال اجرا مي باشد.

رسالت و اهداف:

ظرفيت سازی و جهت دهی شبکه های بهداشت و درمان، مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت استان در زمینه های ارتقای سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد ،شناسایی ظرفیتها و قابلیت های موسسات روانشناسی، روانپزشکی و مشاوره و سایر سازمانهای مرتبط با سلامت روان استان و راهبری و هدایت آنها در جهت تقویت برنامه های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد استان ،گسترش برنامه ها و فعالیت های فنی و اجرایی ارتقای سلامت روان و مدیریت کارآمد و اثربخش آسیب های اجتماعی در جامعه با تقویت مهارت های فنی ، تخصصی و مدیریتی کارکنان منابع انسانی ذیربط و مبتنی بر تعامل درون سازمانی و بین بخشی