عملکرد مالی شرح وظایف درباره حقوق ودستمزد
  بخشنامه ها پرسنل واحد
     
     

حقوق و دستمزد

سهم نیروی انسانی از تولید کالا و یا خدمات ارائه شده توسط دستگاه یا سازمان است که بصورت مداوم توسط سازمان سنجیده و ارزش گذاری میشود

حقوق ودستمزد بعنوان هزینه تمام شده یک کالا یا خدمات محسوب میشود

شرح وظايف

گردآوری آیین نامه ها ،دستور العمل ها و مقررات مربوط به پرداخت حقوق ودستمزد 1
تهیه وتنظیم لیست های مکانیزه حقوق ومساعده کارکنان و ارئه آن به اداره حسابداری وجوه وتامین اعتبار 2
تنظیم لیست مکانیزه اضافه کار پرسنل 3
تنظیم لیست ومحاسبه حق ماموریت پرسنل اعزامی به شهرستانها 4
تهیه وتنظیم لیست ودیسکت عیدی وپاداش پایان سال و ارائه آن به اداره حسابداری وجوه وتامین اعتبار 5
تهیه دیسکت بانکی حقوق ومطالبات مطابق با فرمت استاندارد بانک 6
همکاری با واحد کارگزینی جهت تسهیل در تنظیم گواهی انجام کار ماهانه پرسنل 7
اخذ گواهی انجام کار ماهانه پرسنل از کارگزینی وبایگانی کردن آن 8
اخذ لیست ماهانه حقوق ودستمزد از سیستم حقوق ودستمزد وارائه آن به اداره حسابداری وجوه وتامین اعتبار 9
تهیه وتنظیم وتسلیم دیسکت و لیست حقوق وتغییرات حقوق ماهانه به خزانه ،سازمان تامین اجتماعی ،خدمات درمانی ،سازمان بازنشستگی واداره امور مالیاتی 10
ارائه گزارش مقطعی در صورت لزوم 11
همکاری با کارشناس مسئول دفترداری 12
به روز نمودن اطلاعات مکانیزه پرونده های پرسنلی 13
تهیه لیست محاسبه تسویه حساب پرسنل 14
تهیه ذخیره مرخصی استفاده نشده ،باز خرید سنوات خدمت وسایر مطالبات کارکنان 15
صدور اسناد حسابداری ذخایر ومطالبات کارکنان درپایان سال مالی 16
بایگانی یک نسخه از لیستهای مکانیزه حقوق 17

عملكرد

 

پرسنل واحد

  شغل فعلي مدرك تحصيلي نام و نام خانوادگي رديف 
حقوق ودستمزد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار  موسی جاودان 1
حقوق ودستمزد فوق دیپلم حسابداری محمد سالارنسب 2

ابتدای صفحه

بخشنامه ها

  بخشنامه خدمات درمانی در سال 1394 حداقل مزد سال 1394 مشمولان قانون کار