صفحه اصلی > حوزه ریاست > معاون بهداشتی 

معاون بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رودان

نام ونام خانوادگی : دکتر مهرداد شب خیز

 

محل تحصیل

  • راهنمایی و متوسطه : مدرسه ی تیزهوشان بندرعباس(شهید حقانی)
  • دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان - دانشکده دندانپزشکی بندرعباس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه :

  • Evaluation if Bolton ratio in 14' years old in Bandar Abbas-1394

 

 

 

امتیازدهی