صفحه اصلی > خدمات الکترونیک > لیست سایت های موردنیاز 

لیست سایت های اداری مورد نیاز

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی آنلاین مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
نوبت دهی بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان

سایت های اداری

اتوماسیون اداری
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

کارگزینی

سامانه نقل وانتقالات وزارتخانه
سامانه ارزشیابی پرسنل
سامانه رصد
سامانه کارکنان نظام اداری کشور
سامانه استخدام وبکار گیری نیروی انسانی
سیستم جامع امور تشکیلات
سامانه اطلاعات منابع انسانی(رشد)
سامانه مهندسی مشاغل وزارت بهداشت

مالی و حسابداری

فیش حقوقی شاغلین
فیش حقوقی بازنشستگان
حکم حقوقی بازنشستگان
تمدید ، تعویض دفترچه تامین اجتماعی
نرم افزار اداری مالی
نرم افزار بودجه واعتبار
سامانه اموال دستگاه های اجرای
سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور
سامانه عوامل نظام فنی واجرائی
سامانه جامع اطلاعات درآمد
درگاه خدمات الکترونیکی سازمان بیمه سلامت ایران
معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
سامانه مالیات برحقوق
سامانه ثبت لیست بیمه کارکنان تامین اجتماعی
بانکداری اینترنتی بانک رفاه
بانکداری معین بانک رفاه

ستاد گسترش

سامانه سیب 1
سامانه سیب
سامانه سلامت
بهداشت دهان و دندان
نظام تحول سلامت
سامانه پرداخت مبتنی بر کیفیت

سلامت محیط وکار

سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط
سامانه ارتباطات مردمی 1490
شبکه ملی آزمایشگاهی سازمان غذا ودارو
قطب علمی و آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای کشور

مبارزه با بیماریها

مدیریت بیماریهای واگیر
ایدز
سامانه ثبت و آنالیز سل
سامانه الکترونیکی نظام مراقبت بیماری آنفولانزا
باشگاه سلامت امید
سامانه پایش مراقبت های درمانی

سلامت خانواده

سامانه مادر ونوزاد سال 1396
سامانه مادر ونوزاد سال 1397
سامانه مادر ونوزاد سال 1398
سامانه - mcmc

آمار و فناوری اطلاعات

مدیریت آمار وفناوری اطلاعات هرمزگان
سامانه آمار وطلاعات بیمارستانی
سامانه فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
سامانه مدیریت رایانه ها

آموزش سلامت

آموزش کارکنان
آوای سلامت
آموزش مداوم جامعه پزشکی
سامانه ارس

سایر

سامانه تاسیسات -Cmms
سامانه تاسیسات -afpco