صفحه اصلی > مراکز بهداشتی درمانی > مراکز بهداشتی ودرمانی شهری 
مرکز سلامت جامعه امام خمینی
پایگاه سلامت جامعه شهید بهشتی
پایگاه سلامت جامعه آیت الله خامنه ای

 

 

مرکز سلامت جامعه امام خمینی

خدمات مرکز
خدمات ارجاعی و نظارتی برای کل پایگاه های سلامت جامعه تحت پوشش
 • 1
تشکیل پرونده سلامت خانوار و ارائه خدمات فعال به جمعیت تحت پوشش
 • 2
خدمات پزشکی و خدمات پرستاری
 • 3
خدمات مامایی و کودکان ،ارائه خدمات سلامت باروری
 • 4
خدمات مشاوره رفتار های پر خطر
 • 5
خدمات آزمایشگاهی
 • 6
خدمات دندان پزشکی
 • 7
خدمات سلامت روان
 • 8

ساعات کاری مرکز : شنبه تا چهارشنبه ازساعت 7 تا 14/30 و پنجشنبه از 7 تا13

تلفن : 42883981-076
آدرس : میدان جمهوری اسلامی جنب اداره آگاهی شهرستان رودان

 

 

پایگاه سلامت جامعه شهید بهشتی

خدمات مرکز
سرشماری سالانه / دوره ای وثبت اطلاعات
 • 1
تشکیل پرونده سلامت خانوار
 • 2
مراقبت از زنان باردار ، کودکان و ارائه خدمات سلامت باروری
 • 3
آموزش و مراقبت تغذیه ای
 • 4
مراقبت از دانش آموزان و بهداشت مدارس
 • 5
سلامت دهان ودندان
 • 6
آموزش بهداشت عمومی
 • 7
تشویق جامعه به مشارکت در برنامه های مرتبط با ارتقاء سلامت خود ،خانواده و جامعه (داوطلبان سلامت محلات ،شوراها،خیرین و...) و سازمانهای مردم نهاد
 • 8

ساعات کاری مرکز : شنبه تا چهارشنبه ازساعت 7 تا 14/30 و پنجشنبه از 7 تا13

تلفن : 09901321858
آدرس :رودان انتهای خیابان معلم

 

 

پایگاه سلامت جامعه آیت الله خامنه ای

خدمات مرکز
سرشماری سالانه / دوره ای وثبت اطلاعات
 • 1
تشکیل پرونده سلامت خانوار
 • 2
مراقبت از زنان باردار ، کودکان و ارائه خدمات سلامت باروری
 • 3
آموزش و مراقبت تغذیه ای
 • 4
مراقبت از دانش آموزان و بهداشت مدارس
 • 5
سلامت دهان ودندان
 • 6
آموزش بهداشت عمومی
 • 7
تشویق جامعه به مشارکت در برنامه های مرتبط با ارتقاء سلامت خود ،خانواده و جامعه (داوطلبان سلامت محلات ،شوراها،خیرین و...) و سازمانهای مردم نهاد
 • 8

ساعات کاری مرکز : شنبه تا چهارشنبه ازساعت 7 تا 14/30 و پنجشنبه از 7 تا13

تلفن : 42882967-076
آدرس : انتهای خیابان کوثر - جنب مسجد امام رضا(ع) رودان

 

بازدیده شده : 2189
امتیازدهی