صفحه اصلی > سامانه ها > سامانه فیش حقوق شاغلین 

سامانه فیش حقوق شاغلین شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رودان

 

قابل توجه همکاران گرامی

برای دریافت فیش حقوقی و سایر اطلاعات به سامانه کارمند مراجعه فرمایید

 

سامانه کارمند دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان