صفحه اصلی > مراکز بهداشتی درمانی > مراکز بهداشتی ودرمانی شهری 
مرکز سلامت جامعه امام خمینی
پایگاه سلامت جامعه شهید بهشتی
پایگاه سلامت جامعه آیت الله خامنه ای

مرکز سلامت جامعه امام خمینی

خدمات مرکز
 • 1
خدمات ارجاعی و نظارتی برای کل پایگاه های سلامت جامعه تحت پوشش
 • 2
تشکیل پرونده سلامت خانوار و ارائه خدمات فعال به جمعیت تحت پوشش
 • 3
خدمات پزشکی و خدمات پرستاری
 • 4
خدمات مامایی و کودکان ،ارائه خدمات سلامت باروری
 • 5
خدمات مشاوره رفتار های پر خطر
 • 6
خدمات آزمایشگاهی
 • 7
خدمات دندان پزشکی
 • 8
خدمات سلامت روان

ساعات کاری مرکز : شنبه تا چهارشنبه ازساعت 7 تا 14/30 و پنجشنبه از 7 تا13

تلفن : 42883981-076
آدرس : میدان جمهوری اسلامی جنب اداره آگاهی شهرستان رودان

پایگاه سلامت جامعه شهید بهشتی

خدمات مرکز
 • 1
سرشماری سالانه / دوره ای وثبت اطلاعات
 • 2
تشکیل پرونده سلامت خانوار
 • 3
مراقبت از زنان باردار ، کودکان و ارائه خدمات سلامت باروری
 • 4
آموزش و مراقبت تغذیه ای
 • 5
مراقبت از دانش آموزان و بهداشت مدارس
 • 6
سلامت دهان ودندان
 • 7
آموزش بهداشت عمومی
 • 8
تشویق جامعه به مشارکت در برنامه های مرتبط با ارتقاء سلامت خود ،خانواده و جامعه (داوطلبان سلامت محلات ،شوراها،خیرین و...) و سازمانهای مردم نهاد

ساعات کاری مرکز : شنبه تا چهارشنبه ازساعت 7 تا 14/30 و پنجشنبه از 7 تا13

تلفن : 09901321858
آدرس :رودان انتهای خیابان معلم

پایگاه سلامت جامعه آیت الله خامنه ای

خدمات مرکز
 • 1
سرشماری سالانه / دوره ای وثبت اطلاعات
 • 2
تشکیل پرونده سلامت خانوار
 • 3
مراقبت از زنان باردار ، کودکان و ارائه خدمات سلامت باروری
 • 4
آموزش و مراقبت تغذیه ای
 • 5
مراقبت از دانش آموزان و بهداشت مدارس
 • 6
سلامت دهان ودندان
 • 7
آموزش بهداشت عمومی
 • 8
تشویق جامعه به مشارکت در برنامه های مرتبط با ارتقاء سلامت خود ،خانواده و جامعه (داوطلبان سلامت محلات ،شوراها،خیرین و...) و سازمانهای مردم نهاد

ساعات کاری مرکز : شنبه تا چهارشنبه ازساعت 7 تا 14/30 و پنجشنبه از 7 تا13

تلفن : 42882967-076
آدرس : انتهای خیابان کوثر - جنب مسجد امام رضا(ع) رودان

بازدیده شده : 5525
امتیازدهی