صفحه اصلی > واحدها > سلامت خانواده و مدارس 

سلامت خانواده ضامن سلامتی همه گروه های سنی اعضای خانواده است .سلامت خانواده شامل مراقبت از کوچکترین اعضای خانواده یعنی نوزادان تا پیرترین فرد خانواده یعنی سالمندان می باشد.


اهداف فعالیتهای سلامت خانواده برنامه هاي واحد سلامت خانواده
همكاران گروه سلامت خانواده تماس با ما
آموزش ها شرح فعالیت های گروه سلامت خانواده
فرایند دریافت شیرخشک


اهداف و برنامه ها


اهداف فعاليتهاي سلامت خانواده برنامه هاي واحد سلامت خانواده
کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان سلامت کودكان
ارتقاء سطح سلامت نوزادان ، کودکان ،نوجوانان و جوانان سلامت باروری
ارتقاء کیفیت زندگی میانسالان و سالمندان سلامت مادران
کاهش بارداریهای پر خطر و ناخواسته بهبود تغذیه
افزایش تغذیه با شیر مادر سلامت سالمندان
ارتقاء آگاهی جامعه در زمینه تغذیه سالم سلامت میانسالان
سلامت نوجوانان،جوانان ومدارس

برگشت به بالاهمكاران گروه سلامت خانواده


حکیمه اقبالی کارشناس مسئول واحدسلامت خانواده ومدارس
شیرین هادیفرد کارشناس مسئول برنامه مادران
فاطمه زارعی کارشناس مسئول برنامه سلامت نوجوانان ،جوانان ومدارس
افسانه سلطانی نژاد کارشناس مسئول برنامه کودکان
حکیمه غفوری کارشناس مسئول برنامه میانسالان وبرنامه سالمندان
راضیه شریف پور کارشناس مسئول برنامه بهبود تغذیه وبرنامه سلامت باروری

برگشت به بالا


تماس با ما

سلامت خانواده 07642883113
تلفن اضطراری مادران 09391547171
مركز تلفن شبکه بهداشت 07642883982
شماره فاکس شبکه بهداشت 07642883982
پست الکترونيک ( E-mail )
واحد سلامت خانواده
Salamatkh.rudan
آدرس شبکه بهداشت و درمان رودان - جنب بیمارستان امام علی (ع)شهرستان رودان
کد پستی : 7991743385

آموزش ها

کلاس بازآموزی بهورزی وفوریتهای مامایی ویژه بهورز ریز مغذیها کارگاه تغذیه در بارداری و شیر دهی


برگشت به بالا


شرح فعالیت

1 تدوین برنامه تدوین برنامه سالانه عملیاتی
2 تدوین برنامه سالانه بازآموزی جهت کارکنان
3 تدوین برنامه پایش ازواحدهای محیطی
4 نظارت وپایش بازدید ازخانه های بهداشت ومراکز شهری وروستایی وارسال پسخوراند بازدید
5 بازدید ازکلینیک مشاوره شیرمادر-کلینیک مشاوره قبل ازازدواج وارسال پسخوراند بازدید
6 بازدید ازانباردارویی جهت کمیت وکیفیت مکملهای غذایی ووسایل پیشگیری ازبارداری وشیرمصنوعی وارسال پسخوراند بازدید
7 پایش وارزیابی بیمارستان امام علی (ع) درخصوص برنامه نظام مرگ کودک داخل بیمارستانی وشیرمادروارسال پسخوراند بازدید
8 بازدید ازمدارس
9 نظارت برتامین غذای گرم طبق منودرروستا مهدها ی شهرستان
10 برگزاری دوره های آموزشی برگزاری کلاسهای بازآموزی جهت کارکنان طبق برنامه زمانبندی شده
11 برگزاری کلاسهای آموزشی درمدارس- مهدهای کودک – دانشگاهها وادارات
12 تدریس توسط بعضی ازکارشناسان درآموزشگاه بهورزی جهت بهورزان
13 آموزش به نیروهای جدید الورود
14 برگزاری کلاسهای آمادگی زایمان
15 برآوردنیاز،تقسیم وتوزیع اقلام به واحدهای محیطی مکملهای غذایی گروههای سنی
16 وسایل پیشگیری ازبارداری
17 شیرمصنوعی
18 پوستر ،کتابچه ها، بسته های آموزشی ،فصلنامه شیرمادر
19 پیگیری چاپ دفترچه مراقبت مادرونوزاد
20 دفترچه ارجاع وپسخوراند مادرونوزاد
21 دفترچه سنجش سلامت دانش آموزان
22 کارت واکسن دانش آموزان
23 دفترچه ارجاع جهت آزمایشات رایگان
24 کارت خطرسنجی بیماریهای قلبی-عروقی
25 کارت پایش رشد کودک
26 کارت خطرسنجی مادران باردارپرخطر
27 کارت آموزشی مادروکودک ویژه دریافت کنندگان سبد غذایی
28 برگزاری کمیته های شهرستانی برگزاری کمیته مرگ کودک زیر5 سال درپایان فصل
29 برگزاری کمیته شیرمادردرپایان فصل
30 برگزاری کمیته مرگ مادرباردار درصورت وقوع
31 برگزاری کمیته برون بخشی جهت تسریع دررسیدن به اهداف برنامه های سلامت خانواده (ادارات آموزش وپرورش ،بهزیستی،کمیته امداد و....)
32 برگزاری کمیته سلامت مادران
33 پیگیری مادران باردار پرخطر درساعات غیراداری (آنکال )
34 پرسشگری مرگ مادربارداروکودک زیر5 سال پس ازوقوع مرگ
35 گزارش فوری مرگ مادربارداروکودک زیر5 سال به استان
36 تهیه گزارش خبری درخصوص فعالیتهای مهم جهت درج درسایت خبری
37 سازماندهی کارآموزان آموزشگاه فنی وحرفه ای جهت گذراندن دوره عملی
38 همکاری درطرح های بهداشتی شهرستان وطرح های تحقیقاتی وپژوهشی دانشگاه
39 صدورگواهی تایید بارداری به اداره ثبت احوال جهت صدورشناسنامه برای متولدین خارج ازبیمارستان
10 شناسایی ومعرفی مادران باردارواجدشرایط جهت توزیع سبدغذایی به باهمکاری بنیاد علوی هر2 ماه یکبار
41 معرفی کودکان واجدشرایط زیر5 سال به کمیته امداد جهت توزیع سبد غذایی هرشش ماه یکبار
42 صدورگواهی به بیمارستانها جهت انجام عمل توبکتومی رایگان به زنان واجدشرایط
43 ارسال اسامی زنان عقدی زیر 18 سال نیازمند مشاوره باروری سالم به واحدهای محیطی پایان هرماه
44 ثبت اطلاعات وآمارهای کلیه برنامه های سلامت خانواده درپورتال استان ووزارت متبوع
45 مکاتبه بامقصد جهت ادامه مراقبت برای مادران باردارمهاجرت خروجی وورودی شهرستان
46 آنالیزآمارسه ماهه وتهیه شاخص ها مقایسه ای وارسال آن به استان ومراکز
47 همکاری درطرحهای بهداشتی شهرستانی ،استانی وملی
48 صدورگواهی کوپن شیرمصنوعی به کودکان واجدشرایط
49 انجام فعالیتهای مربوط به مناسبتهای بهداشتی (هفته سلامت –روزملی کودک –روزجهانی سالمند –هفته شیرمادر –هفته جمعیت –روزملی جوان –روزجهانی غذا –روزجهانی تخم مرغ-بسیج ملی تغذیه – هفته ملی سلامت بانوان ایرانی (سبا) – هفته ملی سلامت مردان ایرانی(سما )- ازدواج سالم درجوانان و.......)

برگشت به بالا


بازدیده شده : 4912